Öppna/Stäng menyn

Miljöpolicy

Vi skall, med kompetent personal samt hög kvalitet och miljömedvetenhet,  vara kundens främsta samarbetspartner vid entreprenader inom mark och anläggning.

För att bidra till en hållbar utveckling, ska denna verksamhet bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön, när det gäller utnyttjande av naturens resurser,  val av material och materialförbrukning mm.

Örnsköldsvik Sjöbergs Entreprenad AB  betraktar miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå företagets mål. Miljöpolicyn omfattar hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra egna medarbetare, inhyrda underentreprenörer eller leverantörer. Vi ska ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.